PhD in Usul Al-Fiqh

Kod Program

Kementerian Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi)

On Campus Online
R/221/8/0144

Agensi Pendidikan Malaysia (MQA)

On Campus Online
A11168
Medium of Instruction

Arabic

Tempoh Pengajian

STRUCTURE A: RESEARCH

Skim Pengajian Tempoh Minimum Tempoh Maksimum
Sepenuh Masa 6 Semester (3 Tahun Akademik) 10 Semester (5 Tahun Akademik)
Separuh Masa 8 Semester (4 Tahun Akademik) 14 Semester (7 Tahun Akademik)
Objektif
  1. Menyediakan pelajar untuk menjadi pakar dalam bidang Asas-asas Hukum Islam melalui menguasai peraturan-peraturan asas Islam untuk digunakan dan diterapkan.
  2. Untuk memperkayakan pustaka Islam dengan penyelidikan asli dalam asas-asas fikih Islam.
  3. Untuk memperkuat dan mengembangkan kebolehan siswazah, untuk berinteraksi dan menyebarkan Islam menerusi mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip fikih Islam yang selalu berdiri untuk perpaduan dan mengelakkan ketidaksetujuan dalam membuat fatwa dan penghakiman.
  4. Untuk membuat bahagian caruman baru dan asli yang ketara menyebelah kepada pengetahuan yang sedia ada dalam Asas Perundangan Islam hendak digunakan dan diamalkan.

Career Prospects

Student can be religious teacher, Sariah consultant, Sariah staff, Islamic banker, Sariah law, adviser Sariah banker, Islamic scholar, Islamic Financial consultant, Islamic Finance Sales, Islamic Teacher, Islamic Educator, Auditor Islamic Banking, Islamic Financial Planner, Medical Islamic Officer,  Admin Islamic Officer.

Admission Requirements
  • The applicant shall posses a Master’s Degree in a related field from MEDIU or equivalent from a recognized university.
  • Any other academic qualifications equivalent to [requirement #1], as approved by the Senate.
  • The Board of Postgraduate Studies may impose additional conditions as required.
Maklumat Subjek

— — — — — — — —

Yuran Pengajian

Yuran Pengajian dalam Ringgit Malaysia:

Learning Mode Workload Local Student Foreign Student
  • Yuran ini tidak termasuk Yuran Visa dan Bond Universiti untuk pelajar antarabangsa di On Campus Learning.
  • Visa Fees & University Bond adalah RM5120, bergantung kepada kewarganegaraan pelajar.
  • Semua yuran boleh berubah mengikut kebijaksanaan Universiti.

Check Also

PhD In Qada’ and Siyasah Shar’iyyah

Kementerian Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) On Campus Online – R/221/8/0006 Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) On …