PhD in Qira’at

Kod Program

Kementerian Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi)

On Campus Online
 — R/221/8/0010

Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

On Campus Online
 — MQA/FA0217
Medium of Instruction

Arabic

Tempoh Pengajian

STRUCTURE A: RESEARCH

Workload Minimum Duration Maximum Duration
Full Time 6 Semesters (3 Academic Years) 10 Semesters (5 Academic Years)
Part Time 8 Semesters (4 Academic Years) 14 Semesters (7 Academic Years)
Objektif

Program ini bertujuan untuk mendapatkan ijazah kedoktoran untuk menghasilkan graduan yang:

 1. Mempunyai pemahaman yang fleksibel dan ilmiah dalam Quira’at dan Sainsnya.
 2. Adakah berwibawa dalam penyelidikan dengan landasan kukuh dalam prinsip Islam dan dapat mengembangkan pengetahuan baru dalam Quira’at dan Sainsnya.
 3. Adakah mampu menghasilkan karya-karya ilmiah yang dinilai oleh rakan sebaya;
 4. Adakah mampu mengartikulasikan idea yang rumit dan canggih melalui persembahan atau wacana lisan; dan
 5. Sedar akan tanggungjawab profesional dan etika mereka, dan
 6. Boleh menyumbang kepada penyelesaian Islam dalam konteks sosial, ekonomi dan budaya, di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
Career Prospects

Student can be religious teacher, Sariah consultant, Sariah staff, Islamic banker, Sariah law, adviser Sariah banker, Islamic scholar, Islamic Financial consultant, Islamic Finance Sales, Islamic Teacher, Islamic Educator, Auditor Islamic Banking, Islamic Financial Planner, Medical Islamic Officer,  Admin Islamic Officer.

Admission Requirements
 • The applicant shall posses a Master’s Degree in a related field from MEDIU or equivalent from a recognized university.
 • Any other academic qualifications equivalent to [requirement #1], as approved by the Senate.
 • The Board of Postgraduate Studies may impose additional conditions as required.
Maklumat Subjek

— — — — — — — —

Yuran Pengajian

Yuran pengajian dalam Ringgit Malaysia:

Learning Mode Workload Local Student Foreign Student
 • Yuran ini tidak termasuk Yuran Visa dan Bond Universiti untuk pelajar antarabangsa di On Campus Learning.
 • Visa Fees & University Bond adalah RM5120, bergantung kepada kewarganegaraan pelajar.
 • Semua yuran boleh berubah mengikut kebijaksanaan Universiti.

Check Also

PhD in Usul Al-Fiqh

Kementerian Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) On Campus Online – R/221/8/0144 Agensi Pendidikan Malaysia (MQA) On …