Objektif

  • Memperluaskan sains shar’iyyah dan menyedari kepentingannya kepada masyarakat Islam serta menyampaikan pengetahuan dengan mudah dengan menggunakan teknik yang tinggi untuk berkhidmat kepada masyarakat dalam negeri, antarabangsa, dan untuk menyediakan tenaga belia yang besar yang membawa pesanan abadi dari Nabi kita Muhammad (saw).
  • Menyelamatkan warisan Islam, Quran, dan Sunah serta mengukuhkan konsep Islam yang benar dan menanam cita-cita Islam berkenaan dengan keperluan masyarakat dalam program fakulti sama ada dalam aplikasi atau bahagian teoritis.
  • Berhati-hati untuk sains Islam yang berbeza dalam bidang perakaran, ekstrapolasi, kesimpulan, penyelidikan saintifik. Sediakan para sarjana yang dapat melaksanakan kepimpinan, tanggungjawab, Fatwa, penghakiman, Da’awa, dan mengajar pelajar dengan mengikuti pendekatan terbaik.
  • Galakkan para pelajar untuk mendapatkan Kompetensi dan mempersiapkan mereka menjadi ulama yang mahir, para penyelidik dan membantu mereka untuk menjadi pemikir tertentu dalam shar’iyyah Islam, di samping menyokong mereka untuk mendapatkan keupayaan tinggi untuk mengamalkan penyelidikan saintifik mereka dalam masyarakat berdasarkan konsep prestasi tinggi dalam pengajaran, latihan, membangunkan kemahiran teknikal yang diperlukan dalam bidang pengetahuan dan menyambungnya kepada aplikasi berkenaan dengan isu shar’iyyah dan semasa.