Visi dan Misi

Visi

Fakulti Sains Islam sedang berusah berada di kedudukan yang tersendiri dalam bidang pendidikan forensik dan penyelidikan saintifik sebagai tindak balas kepada keperluan masyarakat yang sesuai dengan program-program yang meningkatkan fungsi universiti dalam mencapai misinya.

Misi

Fakulti Sains Islam berusaha untuk mencari persekitaran saintifik mengikuti kualiti piawaian menyeluruh dalam bidang pendidikan dan penyelidikan, dan pakar pemulihan dalam bidang undang-undang yang berbeza secara saintifik dan intelektual yang membolehkan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam khidmat masyarakat dan prestasi cemerlang dalam kawasan teori dan praktikal yang sah.