Visi dan Misi

Visi

Mewujudkan persekitaran saintifik selaras dengan piawaian kualiti yang komprehensif dalam bidang pendidikan dan penyelidikan, dan melayakkan pakar terkemuka dalam bidang undang-undang secara saintifik dan intelektual, membolehkan mereka kebolehan untuk mengambil bahagian secara aktif dalam khidmat masyarakat, dan prestasi cemerlang dalam bidang perundangan teori dan praktikal.

Misi

Kolej Sains Islam berusaha untuk menjadi pusat terbilang dalam bidang pendidikan Islam dan penyelidikan saintifik; Sebagai tindak balas kepada keperluan masyarakat, mengikut program yang meningkatkan fungsi universiti dalam mencapai misinya.