Fakulti dan Tenaga Pengajar

Bahagian Pengurusan Fakulti
DekanTimbalan DekanPenolong Pendaftar

BEY ZEKKOUB ABDELALI
Profesor Madya
Dekan, Fakulti Sains Islam

MEDIU, Taman Desa Petaling, Kuala Lumpur.
+603 9055 5292
 bey.zekkoub@mediu.edu.my


MAHDY ABD ELAZIZ AHMED
Profesor Madya
Timbalan Dekan, Fakulti Sains Islam

Tiada
Tiada
dr.mahdy.abdelaziz@mediu.my


AHMAD NAZRIN BIN AB RAZAK
Penolong Pendaftar
Fakulti Sains Islam

MEDIU, Taman Desa Petaling, Kuala Lumpur.
+603 9055 5293
ahmad.nazrin@mediu.edu.my

Ketua dan Timbalan Ketua Jabatan
Al-Quran dan Ulum Al-QuranAl-Hadith dan Ulum Al-HadithFekah dan Usul FekahDʿawah dan Usuluddin

YOUSEF MOHAMMED ABDO
MOHAMMED AL-AWADHY
Profesor
Ketua Jabatan,
Al-Qur’an dan Ulum Al-Qur'an

MEDIU, Taman Desa Petaling,
Kuala Lumpur.
+603 9055 5275
 yousef.mohammed@mediu.
edu.my


SAMIR SAID HUSSEIN ELHOSARY
Profesor Madya
Timbalan Ketua Jabatan,
Al-Qur’an dan Ulum Al-Qur'an

Tiada
Tiada
 samir.elhosry@mediu.my


Fouad Bounama
Profesor Madya
Ketua Jabatan,
Hadith dan Ulum Hadith

MEDIU, Taman Desa Petaling,
Kuala Lumpur.
+603 9055 5266
 fouad.bounama@mediu.
edu.my


Ashraf Zaher Mohammed Swifi
Profesor Madya
Timbalan Ketua Jabatan,
Hadith dan Ulum Hadith

Tiada
Tiada
 ashraf.zaher@mediu.my


Ali Aidi
Profesor Madya
Ketua Jabatan,
Fekah dan Usul Fekah

MEDIU, Taman Desa Petaling,
Kuala Lumpur.
+603 9055 5296
 ali.aidi@mediu.edu.my


Yasir Abd Al-Hamid Jadallah
Profesor Madya
Timbalan Ketua Jabatan,
Fekah dan Usul Fekah

Tiada
Tiada
 yaser.abdelhamed@mediu.
edu.my


SAMI SAMIR
Profesor Madya
Ketua Jabatan,
D'awah dan Usuluddin

MEDIU, Taman Desa Petaling,
Kuala Lumpur.
+603 9055 5331
 sami.abdelkawi@mediu.
edu.my


IBRAHIM MOHAMED EL BAIOMY
Profesor Madya
Timbalan Ketua Jabatan,
D'awah dan Usuluddin

Tiada
Tiada
 ibrahim.baiomy@mediu.my

Maklumat Kakitangan - Jabatan Al-Quran dan Ulum Al-Quran
No.Butiran Kakitangan
1.




BEY ZEKKOUB ABDELALI
PROFESOR MADYA
DEKAN, FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN AL-QUR’AN DAN ULUM AL-QURAN

+603 9055 5320
Mod Pengajaran: Kampus
MEDIU, Taman Desa Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia
bey.zekkoub@mediu.edu.my



2.




ELMUTAWALI ALI AL-SHADAT
PROFESOR MADYA
DEKAN, FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN AL-QUR’AN DAN ULUM AL-QURAN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
elmetwaly.ali@mediu.my



3.




ELSAYED SAYEDAHMED MOHAMED NEGM
PROFESOR MADYA
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN AL-QUR’AN DAN ULUM AL-QURAN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
elsayed.negm@mediu.my



4.




KHALED NABAWI SULIAMAN
PROFESOR MADYA
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN AL-QUR’AN DAN ULUM AL-QURAN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
khaled.nabawy@mediu.my



5.




SAMIR SAID HUSSEIN ELHOSARY
PENOLONG PROFESOR
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN AL-QUR’AN DAN ULUM AL-QURAN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
samir.elhosry@mediu.my



6.




YOUSEF MOHAMMED ABDO MOHAMMED AL-AWADHY
PROFESOR
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN AL-QUR’AN DAN ULUM AL-QURAN

+603 9055 5320
Mod Pengajaran: Kampus
MEDIU, Taman Desa Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia
yousef.mohammed@mediu.edu.my



Maklumat Kakitangan - Jabatan Al-Hadith dan Ulum Al-Hadith
No.Butiran Kakitangan
1.




ASHRAF ZAHER MOHAMMED SWIFI
PROFESOR MADYA
FAKULTI SAINS ISLAM
TIMBALAN KETUA JABATAN AL-HADITH DAN ULUM AL-HADITH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
ashraf.zaher@mediu.my



2.




FOUAD BOUNAMA
PROFESOR MADYA
FAKULTI SAINS ISLAM
KETUA JABATAN AL-HADITH DAN ULUM AL-HADITH

+603 9055 5266
Mod Pengajaran: Kampus
MEDIU, Taman Desa Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia
fouad.bounama@mediu.edu.my



3.




MAHDY ABD ELAZIZ AHMED
PROFESOR MADYA
TIMBALAN KETUA, FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN AL-HADITH DAN ULUM AL-HADITH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
dr.mahdy.abdelaziz@mediu.my



4.




MANSOUR MOHAMED AHMED YOUSEF
PROFESOR MADYA
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN AL-HADITH DAN ULUM AL-HADITH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
mansour.yousef@mediu.my



5.




MOHAMMED ABDULLAH ALI GIYASH
PENOLONG PROFESOR
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN AL-HADITH DAN ULUM AL-HADITH

+603 9055 5329
Mod Pengajaran: Kampus
MEDIU, Taman Desa Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia
giyash.mohammed@mediu.edu.my



6.




MOHAMED IBRAHIM ELHALAWANI
PROFESOR MADYA
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN AL-HADITH DAN ULUM AL-HADITH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
Mohamed.elhalawani@mediu.my



Maklumat Kakitangan - Jabatan Fekah dan Usul Fekah
No.Butiran Kakitangan
1.




ABDELRAHMAN ABDELHAMID MOHAMMED HASSANEIN
PROFESOR MADYA
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

+603 9055 5320
Mod Pengajaran: Kampus
MEDIU, Taman Desa Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia
abdel.rahman@mediu.edu.my



2.




ABDULNASIR KHADIR MELAD
PROFESOR
TIMBALAN PEMBANTU BAGI PELAJAR DALAM PENGAJARAN ATAS TALIAN
JABATAN AL-QUR’AN DAN ULUM AL-QUR’AN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
abdul.nasir@mediu.edu.my



3.




ALI AIDI
PENOLONG PROFESOR
FAKULTI SAINS ISLAM
KETUA JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

+603 9055 5296
Mod Pengajaran: Kampus
MEDIU, Taman Desa Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia
ali.aidi@mediu.edu.my



4.




ANISUR RAHMAN
PROFESOR MADYA
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

+603 9055 5206
Mod Pengajaran: Kampus
MEDIU, Taman Desa Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia
anisur.rahman@mediu.edu.my



5.




BAYAN MOHAMED EL TAMIMI
PENOLONG PROFESOR
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
bayan.tamimi@mediu.my



6.




DOUCOURE ABDOU SAMAD
PROFESOR MADYA
KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF BAHAGIAN PELAJAR
JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

+603 9055 5212
Mod Pengajaran: Kampus
MEDIU, Taman Desa Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia
doucoure.abdou@mediu.edu.my



7.




HASSANI MOHAMED NOUR
PROFESOR MADYA
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
hassani.nour@mediu.my



8.




IBRAHIM WANNI TOHYALA
PENOLONG PROFESOR
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

+603 9055 5287
Mod Pengajaran: Kampus
MEDIU, Taman Desa Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia
Ibrahim.tohyala@mediu.edu.my



9.




KHALED HAMDI ABD ELKARIM
PROFESOR
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
Khaled.hamdy@mediu.my



10.




MAGDY ABDULAZIM ABRAHIM FARAG
PROFESOR MADYA
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
Magdy.azim@mediu.my



11.




MOHAMED ABDELRAHMAN SALAMA
PROFESOR MADYA
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
mohamed.abdelrahman@mediu.my



12.




NADY QUBESI SARHAN
PROFESOR MADYA
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
Nady.qubesi@mediu.my



13.




SALAH ABD EL TWAB SADAWI
PROFESOR MADYA
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
salah.abdeltawab@mediu.my



14.




TAYEB MEBROUKI
PROFESOR MADYA
KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF BAHAGIAN AKADEMIK
JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

+603 9055 5226
Mod Pengajaran: Kampus
MEDIU, Taman Desa Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia
tayeb.mebrouki@mediu.edu.my



15.




YASIR ABD AL-HAMID JADALLAH
PROFESOR MADYA
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
yaser.abdelhamed@mediu.my



16.




YASSER MOHAMED ABDEL RAHMAN TARSHANY
PROFESOR
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

+603 9055 5265
Mod Pengajaran: Kampus
MEDIU, Taman Desa Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia
yasser.tarshany@mediu.edu.my



Maklumat Kakitangan - Jabatan D'awah dan Usuluddin
No.Butiran Kakitangan
1.




HADI GHMASHADZAHIFAR
PENOLONG PROFESOR
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN DʿAWAH DAN USULUDDIN

+603 9055 5264
Mod Pengajaran: Kampus
MEDIU, Taman Desa Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia
h.gamshad@mediu.edu.my



2.




IBRAHIM MOHAMED EL BAIOMY
PENOLONG PROFESOR
FAKULTI SAINS ISLAM
TIMBALAN KETUA JABATAN DʿAWAH DAN USULUDDIN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
ibrahim.baiomy@mediu.my



3.




MOHAMED AHMED ABD-ELMOTLB AZAB
PROFESOR MADYA
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN DʿAWAH AND USULUDDIN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
mohamed.azab@mediu.my



4.




MOHAMED AL-SAYED AL-BESATTI
PENOLONG PROFESOR
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN DʿAWAH DAN USULUDDIN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
mohamed.elbosaty@mediu.my



5.




SAMI SAMIR
PENOLONG PROFESOR
FAKULTI SAINS ISLAM
KETUA JABATAN DʿAWAH DAN USULUDDIN

+603 9055 5331
Mod Pengajaran: Kampus
MEDIU, Taman Desa Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia
sami.abdelkawi@mediu.edu.my



6.




WALEED ALI ELTANTAWY
PROFESOR MADYA
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN DʿAWAH DAN USULUDDIN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
waleed.eltantawy@mediu.my



Pensyarah Sukarela
No.Butiran Kakitangan
1.




DR. MOHAMED FATHY MOHAMED ABDELGELIL
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN AL-QUR’AN DAN ULUM AL-QURAN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
Mohamed.Fathy.Mohamed@lms.mediu.edu.my



2.




DR. ATEF IBRAHIM ALMETWALLY REFAI
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN AL-QUR’AN DAN ULUM AL-QURAN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
atef.ibrahim@lms.mediu.edu.my



3.




DR. SALEH JABER AL-FALAH
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN AL-QUR’AN DAN ULUM AL-QURAN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
Saleh.Jaber.Al-Falah@lms.mediu.edu.my



4.




DR. HABEB SUFYAN MHMMAD REDWAN
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN AL-QUR’AN DAN ULUM AL-QURAN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
habeb.sufyan@lms.mediu.edu.my



5.




DR. MOHAMMED ABDULLAH ALWAELI
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN AL-QUR’AN DAN ULUM AL-QURAN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
mohammed.alwaeli@lms.mediu.edu.my



6.




DR. ELSAYED SAID MOHAMED SAID
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN AL-QUR’AN DAN ULUM AL-QURAN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
sayed.said@lms.mediu.edu.my



7.




DR. IBRAHIM ENANY EATIATAN EANANI
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN AL-QUR’AN DAN ULUM AL-QURAN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
Ibrahim.Anani@lms.mediu.edu.my



8.




DR. MAHMOUD FATHY MOHAMED ABDELGALIL
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN AL-QUR’AN DAN ULUM AL-QURAN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
mahmoud.fathi.abdel.jalil@lms.mediu.edu.my



9.




DR. ABDULLAH ABDULQADER AIL ABDULLAH
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN AL-QUR’AN DAN ULUM AL-QURAN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
abdullah.abduqadir@lms.mediu.edu.my



10.




DR. MUHAMAD FUAD EABDAH EABD ALMAJID
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN AL-QUR’AN DAN ULUM AL-QURAN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
mohamed.fouad@lms.mediu.edu.my



11.




DR. ASSEM ADEB SBENATI
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN AL-QUR’AN DAN ULUM AL-QURAN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
Asim.Adib.Espinati@lms.mediu.edu.my



12.




DR. ABDUL ILAH MUHAMMAD NASIR
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN AL-QUR’AN DAN ULUM AL-QURAN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
Abdul.Ilah.Muhammad.Nasir@lms.mediu.edu.my



13.




DR. SHADI RADI
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN AL-QUR’AN DAN ULUM AL-QURAN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
shadi-radi@lms.mediu.edu.my



14.




DR. ADAM ABAKER OTHMAN
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN AL-QUR’AN DAN ULUM AL-QURAN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
Adam.Abaker.Othman@lms.mediu.edu.my



15.




DR. ABDULLAH GHAYLAN
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN AL-QUR’AN DAN ULUM AL-QURAN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
Abd.Allah.Mohamed@lms.mediu.edu.my



16.




DR. MAYSARAT ALJARUSHA
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN AL-QUR’AN DAN ULUM AL-QURAN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
maisara.garosha@lms.mediu.edu.my



17.




DR. JAMILAT BILEUDA
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN AL-QUR’AN DAN ULUM AL-QURAN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
djamilamila@lms.mediu.edu.my



18.




DR. MAYSUN RATIB DAHMAN
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN AL-QUR’AN DAN ULUM AL-QURAN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
mason.dahman@lms.mediu.edu.my



19.




DR. KHALED ABDALLAH HASSAN ABO-KHADRA
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN HADITH DAN ULUM HADITH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
khaled.abdullah@lms.mediu.edu.my



20.




DR. NAIF NASEER IBRAHIM ALMANSOUR
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN HADITH DAN ULUM HADITH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
naif.elmansour@lms.mediu.edu.my



21.




DR. MAHER MAHRAT
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN HADITH DAN ULUM HADITH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
maher.marawan@lms.mediu.edu.my



22.




DR. AKRAM VIBN RIDWAN IBN FATH_ALLAH 'ALI AL-MAKKI
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN HADITH DAN ULUM HADITH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
akram.almakki@lms.mediu.edu.my



23.




DR. ABDULGAFAR MOHAMMAD HIMAIDAH
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN HADITH DAN ULUM HADITH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
a.gafar.h@lms.mediu.edu.my



24.




DR. AMMAR AHMAD ALSIASNEH
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN HADITH DAN ULUM HADITH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
Ammar.Ahmad.Al-Sayasneh@lms.mediu.edu.my



25.




DR. MOHAMAD ABD ELAZEEM MOHAMAD HASAN
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN HADITH DAN ULUM HADITH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
muhammad.abduazim@lms.mediu.edu.my



26.




DR. WAEL MOHAMAD ABD ELHAMEED HASAN
FACULTY OF ISLAMIC SCIENCES
DEPARTMENT OF AL-HADITH AND ITS SCIENCES

Not Available
Teaching Mode: Online
Not Available
wael.mohamed@lms.mediu.edu.my



27.




DR. ABDULLAH BIN ABDO BIN ALI AL-SHARIFI
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN HADITH DAN ULUM HADITH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
.abdo.sharifi@lms.mediu.edu.my



28.




DR. SALEH MOHAMMED ALZAHRANI
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
saleh.alzahrani@lms.mediu.edu.my



29.




DR. SULAIMAN HASAN MOHAMMED AL-MARIR
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
soliman.hassan@lms.mediu.edu.my



30.




DR. MOHAMMED ALNAHI
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
muhammad.muhammad.al-nahi@lms.mediu.edu.my



31.




DR. MUHAMMAD GHULAM AHMED
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
muhammad.ghulam@lms.mediu.edu.my



32.




DR. KHALED AL SHAHRI
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
khaled.elshahri@lms.mediu.edu.my



33.




DR. AYMAN HAMZA
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
aiman.h@lms.mediu.edu.my



34.




DR. RASHED ABDULLAH FAIZ ALSUPIE
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
rashedas@lms.mediu.edu.my



35.




DR. HOSEN ABDULHALIM
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
hussein.abdel-halim@lms.mediu.edu.my



36.




DR. ABDUL RAHIM SOHRAB MOHAMMAD ALBALOCHI
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
abdul.rahim.sohrab.mohammed@lms.mediu.edu.my



37.




DR. NADKHOUCHI BRAHIL
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
nbrahim07@lms.mediu.edu.my



38.




DR. AMAL ABDALLA MOHAMMED
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
aamyous@ lms@mediu.edu.my



39.




DR. SALAMA ABDELL FATTAH HELIBA
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
salama.abdel.fattah@lms@mediu.edu.my



40.




DR. ABDULLAH MOHEMMED TAHER ABDULLAH
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
abdullah.taher.ali@lms.mediu.edu.my



41.




DR. EATIAT ALMARSI MISTAFAA HIRAZ
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN DA’WAH DAN USULEDDIN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
atia.morsi@lms.mediu.edu.my



42.




DR. 'AKMAL 'AHMAD HASAN
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN DA’WAH DAN USULEDDIN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
akmal.hassan@lms.mediu.edu.my



43.




DR. NABIL 'AHMAD EABD ALGHANIU BNUNA
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN DA’WAH DAN USULEDDIN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
nabil.bennouna@lms.mediu.edu.my



44.




DR. 'ANFAL YAHYAA 'IMAM MAHMUD MAHMUD
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN DA’WAH DAN USULEDDIN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
anfal.yahya.mahmoud@lms.mediu.edu.my



45.




DR. SHUKRI HARUN 'IIBRAHIM MANILIN
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN DA’WAH DAN USULEDDIN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
shoukry.haron@lms.mediu.edu.my



46.




DR. SHADI ALSYD
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN DA’WAH DAN USULEDDIN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
shady.elsaid@lms.mediu.edu.my



47.




DR. SUZAN HASANAYN SYD HASANAYN
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN DA’WAH DAN USULEDDIN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
susan.hassanein@lms.mediu.edu.my



48.




DR. EAFAF EABDAH 'IIBRAHIM HIDAD
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN DA’WAH DAN USULEDDIN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
afaf.abdo@lms.mediu.edu.my



49.




DR. 'IILAF YAHYAA 'IMAM MAHMUD
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN DA’WAH DAN USULEDDIN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
elaf.yahya.mahmoud@lms.mediu.edu.my



50.




DR. BANDAR MFLH EALI ALMUHINI ALSHAMRI
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN DA’WAH DAN USULEDDIN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
bandar.mofleh@lms.mediu.edu.my



51.




DR. RABBAB NAJIB 'AMIN SULTAN
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN DA’WAH DAN USULEDDIN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
rabab.nagib@lms.mediu.edu.my



52.




DR. EALAA HAMID ALEUMRAA
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN DA’WAH DAN USULEDDIN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
ali.alamri@lms.mediu.edu.my



53.




DR. EAMRW BILGHUL
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN DA’WAH DAN USULEDDIN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
amar.belghoul@lms.mediu.edu.my



54.




DR. MAHMUD ALSHSHAK
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN DA’WAH DAN USULEDDIN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
mahmoud.abdullah.abbas@lms@mediu.edu.my



55.




DR. HASAN MUHAMAD HASAN 'AHMAD SHAFIEI
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN DA’WAH DAN USULEDDIN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
hassan.shafei@lms.mediu.edu.my



56.




DR. FAYIZ FARUQ
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN DA’WAH DAN USULEDDIN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
fayiz.faruq@lms.mediu.edu.my