Fakulti dan Tenaga Pengajar

Bahagian Pengurusan Fakulti
DekanTimbalan DekanPenolong Pendaftar

FOUAD BOUNAMA
Profesor Madya Doktor
Dekan, Fakulti Sains Islam

MEDIU, Taman Desa Petaling, Kuala Lumpur.
+603 9055 5266
 fouad.bounama@mediu.edu.my


YASSER MOHAMED TARSHANY
Profesor Doktor
Timbalan Dekan (Kampus), Fakulti Sains Islam

MEDIU, Taman Desa Petaling, Kuala Lumpur
+603 9055 5265
yasser.tarshany@mediu.edu.my


MAHDY ABD ELAZIZ AHMED
Profesor Madya
Timbalan Dekan (Dalam Talian), Fakulti Sains Islam

Tiada
Tiada
dr.mahdy.abdelaziz@mediu.my


Muizzuddin Bin Abdul Malik
Penolong Pendaftar
Fakulti Sains Islam

MEDIU, Taman Desa Petaling, Kuala Lumpur.
+603 9055 5293
muiz.malik@mediu.edu.my

Ketua dan Timbalan Ketua Jabatan
Al-Quran dan Ulum Al-QuranAl-Hadith dan Ulum Al-HadithFekah dan Usul FekahDʿawah dan Usuluddin

YOUSEF MOHAMMED ABDO
MOHAMMED AL-AWADHY
Profesor
Ketua Jabatan,
Al-Qur’an dan Ulum Al-Qur'an

MEDIU, Taman Desa Petaling,
Kuala Lumpur.
+603 9055 5275
 yousef.mohammed@mediu.
edu.my


SAMIR SAID HUSSEIN ELHOSARY
Penolong Profesor
Timbalan Ketua Jabatan,
Al-Qur’an dan Ulum Al-Qur'an

Tiada
Tiada
 samir.elhosry@mediu.my


Fouad Bounama
Profesor Madya
Ketua Jabatan,
Hadith dan Ulum Hadith

MEDIU, Taman Desa Petaling,
Kuala Lumpur.
+603 9055 5266
 fouad.bounama@mediu.
edu.my


Ashraf Zaher Mohammed Swifi
Profesor Madya
Timbalan Ketua Jabatan,
Hadith dan Ulum Hadith

Tiada
Tiada
 ashraf.zaher@mediu.my


Ali Aidi
Profesor Madya
Ketua Jabatan,
Fekah dan Usul Fekah

MEDIU, Taman Desa Petaling,
Kuala Lumpur.
+603 9055 5296
 ali.aidi@mediu.edu.my


Yasir Abd Al-Hamid Jadallah
Profesor Madya
Timbalan Ketua Jabatan,
Fekah dan Usul Fekah

Tiada
Tiada
 yaser.abdelhamed@mediu.
edu.my


SAMI SAMIR
Penolong Profesor
Ketua Jabatan,
D'awah dan Usuluddin

MEDIU, Taman Desa Petaling,
Kuala Lumpur.
+603 9055 5331
 sami.abdelkawi@mediu.
edu.my


IBRAHIM MOHAMED EL BAIOMY
Penolong Profesor
Timbalan Ketua Jabatan,
D'awah dan Usuluddin

Tiada
Tiada
 ibrahim.baiomy@mediu.my

Maklumat Kakitangan - Jabatan Al-Quran dan Ulum Al-Quran
No.Butiran Kakitangan
1.
BEY ZEKKOUB ABDELALI
PROFESOR MADYA
TIMBALAN DEKAN, FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN AL-QUR’AN DAN ULUM AL-QURAN

+603 9055 5320
Mod Pengajaran: Kampus
MEDIU, Taman Desa Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia
bey.zekkoub@mediu.edu.my2.
ELMUTAWALI ALI AL-SHADAT
PROFESOR MADYA
DEKAN, FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN AL-QUR’AN DAN ULUM AL-QURAN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
elmetwaly.ali@mediu.my3.
ELSAYED SAYEDAHMED MOHAMED NEGM
PROFESOR MADYA
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN AL-QUR’AN DAN ULUM AL-QURAN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
elsayed.negm@mediu.my4.
KHALED NABAWI SULIAMAN
PROFESOR MADYA
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN AL-QUR’AN DAN ULUM AL-QURAN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
khaled.nabawy@mediu.my5.
SAMIR SAID HUSSEIN ELHOSARY
PENOLONG PROFESOR
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN AL-QUR’AN DAN ULUM AL-QURAN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
samir.elhosry@mediu.my6.
YOUSEF MOHAMMED ABDO MOHAMMED AL-AWADHY
PROFESOR
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN AL-QUR’AN DAN ULUM AL-QURAN

+603 9055 5320
Mod Pengajaran: Kampus
MEDIU, Taman Desa Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia
yousef.mohammed@mediu.edu.myMaklumat Kakitangan - Jabatan Al-Hadith dan Ulum Al-Hadith
No.Butiran Kakitangan
1.
ASHRAF ZAHER MOHAMMED SWIFI
PROFESOR MADYA
FAKULTI SAINS ISLAM
TIMBALAN KETUA JABATAN AL-HADITH DAN ULUM AL-HADITH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
ashraf.zaher@mediu.my2.
FOUAD BOUNAMA
PROFESOR MADYA
FAKULTI SAINS ISLAM
KETUA JABATAN AL-HADITH DAN ULUM AL-HADITH

+603 9055 5266
Mod Pengajaran: Kampus
MEDIU, Taman Desa Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia
fouad.bounama@mediu.edu.my3.
MAHDY ABD ELAZIZ AHMED
PROFESOR MADYA
TIMBALAN KETUA, FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN AL-HADITH DAN ULUM AL-HADITH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
dr.mahdy.abdelaziz@mediu.my4.
MANSOUR MOHAMED AHMED YOUSEF
PROFESOR MADYA
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN AL-HADITH DAN ULUM AL-HADITH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
mansour.yousef@mediu.my5.
MOHAMMED ABDULLAH ALI GIYASH
PENOLONG PROFESOR
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN AL-HADITH DAN ULUM AL-HADITH

+603 9055 5329
Mod Pengajaran: Kampus
MEDIU, Taman Desa Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia
giyash.mohammed@mediu.edu.my6.
MOHAMED IBRAHIM ELHALAWANI
PROFESOR MADYA
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN AL-HADITH DAN ULUM AL-HADITH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
Mohamed.elhalawani@mediu.myMaklumat Kakitangan - Jabatan Fekah dan Usul Fekah
No.Butiran Kakitangan
1.
ABDELRAHMAN ABDELHAMID MOHAMMED HASSANEIN
PROFESOR MADYA
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

+603 9055 5320
Mod Pengajaran: Kampus
MEDIU, Taman Desa Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia
abdel.rahman@mediu.edu.my2.
ABDULNASIR KHADIR MELAD
PROFESOR
TIMBALAN PEMBANTU BAGI PELAJAR DALAM PENGAJARAN ATAS TALIAN
JABATAN AL-QUR’AN DAN ULUM AL-QUR’AN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
abdul.nasir@mediu.edu.my3.
ALI AIDI
PROFESOR MADYA
FAKULTI SAINS ISLAM
KETUA JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

+603 9055 5296
Mod Pengajaran: Kampus
MEDIU, Taman Desa Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia
ali.aidi@mediu.edu.my4.
ANISUR RAHMAN
PROFESOR MADYA
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

+603 9055 5206
Mod Pengajaran: Kampus
MEDIU, Taman Desa Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia
anisur.rahman@mediu.edu.my5.
DOUCOURE ABDOU SAMAD
PROFESOR MADYA
KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF BAHAGIAN PELAJAR
JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

+603 9055 5212
Mod Pengajaran: Kampus
MEDIU, Taman Desa Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia
doucoure.abdou@mediu.edu.my6.
HASSANI MOHAMED NOUR
PROFESOR MADYA
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
hassani.nour@mediu.my7.
IBRAHIM WANNI TOHYALA
PENOLONG PROFESOR
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

+603 9055 5287
Mod Pengajaran: Kampus
MEDIU, Taman Desa Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia
Ibrahim.tohyala@mediu.edu.my8.
KHALED HAMDI ABD ELKARIM
PROFESOR
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
Khaled.hamdy@mediu.my9.
MAGDY ABDULAZIM ABRAHIM FARAG
PENOLONG PROFESOR
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
Magdy.azim@mediu.my10.
MOHAMED ABDELRAHMAN SALAMA
PROFESOR MADYA
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
mohamed.abdelrahman@mediu.my11.
NADY QUBESI SARHAN
PROFESOR MADYA
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
Nady.qubesi@mediu.my12.
SALAH ABD EL TWAB SADAWI
PROFESOR MADYA
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
salah.abdeltawab@mediu.my13.
TAYEB MEBROUKI
PROFESOR MADYA
KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF BAHAGIAN AKADEMIK
JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

+603 9055 5226
Mod Pengajaran: Kampus
MEDIU, Taman Desa Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia
tayeb.mebrouki@mediu.edu.my14.
YASIR ABD AL-HAMID JADALLAH
PROFESOR MADYA
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
yaser.abdelhamed@mediu.my15.
YASSER MOHAMED ABDEL RAHMAN TARSHANY
PROFESOR
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN FEKAH DAN USUL FEKAH

+603 9055 5265
Mod Pengajaran: Kampus
MEDIU, Taman Desa Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia
yasser.tarshany@mediu.edu.myMaklumat Kakitangan - Jabatan D'awah dan Usuluddin
No.Butiran Kakitangan
1.
IBRAHIM MOHAMED EL BAIOMY
PENOLONG PROFESOR
FAKULTI SAINS ISLAM
TIMBALAN KETUA JABATAN DʿAWAH DAN USULUDDIN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
ibrahim.baiomy@mediu.my2.
MOHAMED AHMED ABD-ELMOTLB AZAB
PROFESOR MADYA
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN DʿAWAH AND USULUDDIN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
mohamed.azab@mediu.my3.
MOHAMED AL-SAYED AL-BESATTI
PENOLONG PROFESOR
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN DʿAWAH DAN USULUDDIN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
mohamed.elbosaty@mediu.my4.
SAMI SAMIR
PENOLONG PROFESOR
FAKULTI SAINS ISLAM
KETUA JABATAN DʿAWAH DAN USULUDDIN

+603 9055 5331
Mod Pengajaran: Kampus
MEDIU, Taman Desa Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia
sami.abdelkawi@mediu.edu.my5.
WALEED ALI ELTANTAWY
PROFESOR MADYA
FAKULTI SAINS ISLAM
JABATAN DʿAWAH DAN USULUDDIN

Tiada
Mod Pengajaran: Atas Talian
Tiada
waleed.eltantawy@mediu.my