Bachelor of Islamic Sciences (Hons) in Da’wah and Usuluddin

Kod Program

Kementerian Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi)

On Campus Online
R/221/6/0017 R/221/6/0071

Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

On Campus Online
MQA/FA0766 A8821
Medium of Instruction

Arabic

Tempoh Pengajian
Skim Pengajian  Tempoh
Sepenuh Masa 8 Semester (4 Tahun Akademik)
Separuh Masa 16 Semester (8 Tahun Akademik)
Objektif
  1. Pengetahuan yang komprehensif dalam bidang da’wah dengan prinsipnya dan dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan seharian mereka.
  2. Pengetahuan yang komprehensif dalam bidang usul al-din dan dapat mengaitkan pengetahuan ini dalam dakwah Islam (da’wah).
  3. Keupayaan untuk mengaitkan pengetahuan di da`wah dan usul al-din dengan disiplin Islam yang lain.
  4. Pendedahan kepada pemikiran dan trend intelektual terkini yang memberi kesan kepada da’wah, aqidah dan ajaran dan amalan Islam yang lain.
  5. Kemampuan untuk memahami tulisan-tulisan ilmiah dalam kesusasteraan bahasa Arab
  6. Keupayaan untuk menjalankan peranan penyeliaan untuk kerja berpasukan dengan mengiktiraf tanggungjawab sosial dan etika yang berkaitan.
Career Prospects

Student can be religious teacher, Sariah consultant, Sariah staff, Islamic banker, Sariah law, adviser Sariah banker, Islamic scholar, Islamic Financial consultant, Islamic Finance Sales, Islamic Teacher, Islamic Educator, Auditor Islamic Banking, Islamic Financial Planner, Medical Islamic Officer,  Admin Islamic Officer.

Admission Requirements

Click Here

Maklumat Subjek
No.YearSemesterSubjectSubject CodeCredit Hours
1.11Using Information TechnologyCICT10233
2.11History of LegislationIHIS10633
3.11Introduction To Science Of Al-QuranIUQR12244
4.11Ideological InvasionIUSU10433
5.11Syntax 1LARB10144
Total Credit Hours17
6.12Research MethodologyEMET10333
7.12Islamic EducationEMET10433
8.12Introduction to AqidahIAQD11143
9.12Biography Of The Prophet 1IHIS10334
10.12Introduction To Hadith Terminology IUHD11533
Total Credit Hours16
11.21Aqidah for Specialization 1IAQD20433
12.21Islamic Jurisprudence (Fiqh) 1IFIQ20133
13.21Prophet’s Tradition (Hadith) 1 IHDT20133
14.21Biography of the Prophet 2IHIS20433
15.21History Of DakwahIHIS20744
Total Credit Hours16
16.22Aqidah for Specialization 2IAQD20533
17.22Foundation And Methodology Of Da’wah (usul Dawah) 1IDWH20133
18.22Islamic History (tarikh Islam)1IHIS20144
19.22Al-Qur’an Interpretation (General Tafsir) 1IUQR21944
20.22Morphology 1LARB20633
Total Credit Hours17
21.31Aqidah for Specialization 3IAQD30633
22.31Foundation And Methodology Of Da’wah(usul Dawah) 2IDWH30233
23.31Islamic Jurisprudence (Fiqh) 2IFIQ30233
24.31Prophet’s Tradition (Hadith) 2IHDT30233
25.31Al-Qur’an Interpretation (General Tafsir) 2IUQR32044
Total Credit Hours16
26.32Aqidah for Specialization 4IAQD3073 3
27.32Foundation And Methodology Of Da’wah (usul Dawah) 3IDWH3033 3
28.32Human Rights In IslamIGNK30233
29.32Islamic History (tarikh Islam)2IHIS30244
30.32Islamic SectsIUSU30344
Total Credit Hours17
31.41Aqidah for Specialization 5IAQD40833
32.41Foundation And Methodology Of Da’wah (usul Dawah) 4IDWH40433
33.41Contemporary Of Islamic WorldIGNK4014 4
34.41Compartative Religion (adyan )IUSU40244
Total Credit Hours14
35.42Curricula And Teaching MethodologyEMET3014 4
36.42AkhlaqIAQD40933
37.42Foundation And Methodology Of Da’wah (usul Dawah) 5IDWH4053 3
38.42OratoryLARB42244
Total Credit Hours14
 nota: 

on campus students and online students in Malaysia should:

1. Registration of mandatory items prepared by the Malaysian Accreditation Authority as follows:

Code Subject Credit Hours
MPU3212 Using Information Technology – (باستخدام تقنية المعلومات) 2
MPU3312 Ideological Invasion – (الغزو الفكري) 2
MPU3123 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) – (الحضارة الإسلامية والآسيوية (TITAS))_(for Malaysian Student) 3
MPU3113 Hubungan Etnik – (العلاقات العرقية)_(for Malaysian Student) 3
MPU3173 Malaysian Studies 3 – (الدراسات الماليزية 3)_(for International Student) 3
MPU3153 Bahasa Melayu Komunikasi 2 – (البهاسا ملايو الاتصالات 2)_(for International Student) 3
MPU3412 Co-Curriculum (Community Services) – ( شارك في المناهج (خدمة المجتمع)) 2

The required hours for graduation: 127 hours

2. Do not register the following two articles:

Code Subject Credit hours
EMET1043 التربية الإسلاميةIslamic Education 3
IGNK3023 حقوق الإنسان في الإسلامHuman Right in Islam 3
Yuran Pengajian

Yuran Tuisyen dalam Ringgit Malaysia:

Learning Mode Workload Local Student Foreign Student
  • Yuran ini tidak termasuk Yuran Visa dan Bond Universiti untuk pelajar antarabangsa yang mendaftar dalam mod pembelajaran On Campus.
  • Yuran Visa & Universiti Bond adalah sekitar RM5120, ia bergantung kepada kewarganegaraan pelajar.
  • Semua yuran boleh berubah mengikut kebijaksanaan Universiti.

Check Also

PhD in Usul Al-Fiqh

Kementerian Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) On Campus Online – R/221/8/0144 Agensi Pendidikan Malaysia (MQA) On …