PhD

PhD in Usul Al-Fiqh

Kementerian Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) On Campus Online – R/221/8/0144 Agensi Pendidikan Malaysia (MQA) On Campus Online – A11168 Arabic STRUCTURE A: RESEARCH Skim Pengajian Tempoh Minimum Tempoh Maksimum Sepenuh Masa 6 Semester (3 Tahun Akademik) 10 Semester (5 Tahun Akademik) Separuh Masa 8 Semester (4 Tahun Akademik) 14 Semester …

Read More »

PhD In Qada’ and Siyasah Shar’iyyah

Kementerian Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) On Campus Online – R/221/8/0006 Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) On Campus Online – MQA/FA0216 Arabic STRUCTURE A: RESEARCH Skim Pengajian Tempoh Minimum Tempoh Maksimum Sepenuh Masa 6 Semester (3 Tahun Akademik) 10 Semester (5 Tahun Akademik) Separuh Masa 8 Semester (4 Tahun Akademik) 14 Semester …

Read More »

PhD in Qira’at

Kementerian Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) On Campus Online  — R/221/8/0010 Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) On Campus Online  — MQA/FA0217 Arabic STRUCTURE A: RESEARCH Workload Minimum Duration Maximum Duration Full Time 6 Semesters (3 Academic Years) 10 Semesters (5 Academic Years) Part Time 8 Semesters (4 Academic Years) 14 Semesters (7 Academic Years) Program …

Read More »

PhD in Fiqh Al-Sunnah

Kementerian Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) On Campus Online – R/221/8/0148 Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) On Campus Online – A11169 Arabic STRUCTURE A: RESEARCH Skim Pengajian Tempoh Minimum Tempoh Maksimum Sepenuh Masa 6 Semester (3 Tahun Akademik) 10 Semester (5 Tahun Akademik) Separuh Masa 8 Semester (4 Tahun Akademik) 14 Semester …

Read More »

PhD in Aqidah

Kementerian Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) On Campus Online – R/221/8/0007 Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) On Campus Online – MQA/FA0218 Arabic STRUCTURE A: RESEARCH Skim Pengajian Tempoh Minimum Tempoh Maksimum Sepenuh Masa 6 Semester (3 Tahun Akademik) 10 Semester (5 Tahun Akademik) Separuh Masa 8 Semester (4 Tahun Akademik) 14 Semester …

Read More »

PhD in Da’wah

Kementerian Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) On Campus Online – R/221/8/0004 Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) On Campus Online – MQA/FA0219 Arabic STRUCTURE A: RESEARCH Skim Pengajian Tempoh Minimum Tempoh Maksimum Sepenuh Masa 3 Tahun (6 Semester) 5 Tahun (10 Semester) Separuh Masa 4 Tahun (8 Semester) 7 Tahun (14 Semester ) …

Read More »

PhD in Fiqh

Kementerian Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) On Campus Online – R/221/8/0145 Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) On Campus Online – A11167 Arabic STRUCTURE A: RESEARCH Skim Pengajian Tempoh Minimum Tempoh Maksimum Sepenuh Masa 3 Tahun (6 Semester) 5 Tahun (10 Semester) Separuh Masa 4 Tahun (8 Semester) 7 Tahun (14 Semester) Untuk …

Read More »

PhD in Ulum Al-Hadith

Kementerian Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) On Campus Online – R/221/8/0011 Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) On Campus Online – MQA/FA0215 Arabic STRUCTURE A: RESEARCH Skim Pengajian Tempoh Minimum Tempoh Maksimum Sepenuh Masa 6 Semester (3 Tahun Akademik) 10 Semester (5 Tahun Akademik) Separuh Masa 8 Semester (4 Tahun Akademik) 14 Semester …

Read More »

PhD in Tafsir and Ulum Al-Quran

Kementerian Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) On Campus Online – R/221/8/0174 Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) On Campus Online – A 11170 Arabic STRUCTURE A: RESEARCH Workload Minimum Duration Maximum Duration Full Time 6 Semesters (3 Academic Years) 10 Semesters (5 Academic Years) Part Time 8 Semesters (4 Academic Years) 14 Semesters (7 Academic Years) …

Read More »